Προγραμματισμός για Γυναίκες Μετανάστριες που επιστρέφουν στην Αγορά Εργασίας

Το έργο C4MWR αποσκοπεί στην υποστήριξη όσων εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην κοινοτική ανάπτυξη και παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες μετανάστριες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, αποκτώντας και αναπτύσσοντας δεξιότητες στον προγραμματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων πρώτης γραμμής, μέσω τυπικών και μη τυπικών μεθόδων στον τομέα του προγραμματισμού. Οι μέθοδοι είναι διασκεδαστικές και εμπνευσμένες από παιχνίδια. Tο έργο θα παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους αξιοποίησης μεθοδολογιών που θα συμβάλουν στην αύξηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας δεξιότητες κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εργαζόμενοι/-ες στην κοινοτική ανάπτυξη και οι εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων.